Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 06/02/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

11
0

Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ
“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here