Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 13/3/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

13
0

Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Chay năm A.
Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here