Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 13/4/2017

12
0

Thánh Lễ Tiệc Ly – Chúa phán: “Thầy ban cho các con một giới răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here