Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 15/1/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

14
0

Chúa nhật II Thường niên năm A – 15/1/2017

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here