Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 20/2/2016 – Cha Giuse Trần Đình Long

11
0

Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên Năm A.
Khởi đầu sách Huấn Ca.
Mọi sự khôn ngoan đều bởi Thiên Chúa, và luôn luôn đã ở với Người và có từ trước muôn thuở.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here