Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 20/3/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

13
0

Thứ Hai sau Chúa nhật III Mùa Chay, Kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria.
“Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Đavít, tổ phụ Người”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here