Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 22/1/2017 (lễ 2) – Cha Giuse Trần Đình Long

11
0

Chúa nhật III Thường Niên năm A – 22/1/2017
“Tất cả anh em hãy đồng tâm hợp ý với nhau, và giữa anh em, đừng có chia rẽ”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here