Trời Cao – Xin Chúa tha lỗi

14
0

Sáng Tác: Duy Tân

ĐK: Trời cao hãy đổ mưa xuống. Và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tội.
Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời.

1. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối.
Chúa ơi! Dừng con giận Chúa lại thôi. Chúa ơi! Đoàn con đã hối tội rồi.

2. Thương xem dân Chúa, đớn đau mây sầu che lối. Luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới.
Cứu dân, đập tan xiềng xích tội nhơ. Chúa ơi, lòng nhân từ Chúa vô bờ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here