Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 27/2/2017

15
0

Thứ Hai sau Chúa nhật VIII Mùa thường niên năm A.

“Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy nhận biết công minh của Người”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here