Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 29/01/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

10
0

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên Năm C
Mùng 2 tết, Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here