en Accrued income and deferred charges include primarily accrued interest on pre-financing amounts. hu Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok, azaz az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat en Prepaid expenditure and accrued interest paid, i. accrued interest purchased with a security hu amennyiben valamely tagállam él az e bekezdés a) pontjában biztosított lehetőséggel, akkor az érintett társaságok számára engedélyezheti, hogy – kizárólag a (3) bekezdés b) pontjának vi.

Passzív időbeli elhatárolás angolul magyarul

Összesen 5 találat 2 szótárban. Részletek Magyar-angol szótár passzív időbeli elhatárolás kif 0 accrued expenses USA: ʌ·kruː'd ɪ·kspe'nsʌ·z UK: əkruːd ɪkspensɪz Passzív időbeli elhatárolások kif 0 Accrued charges USA: ʌ·kruː'd tʃɔ'rʤʌ·z UK: əkruːd ʃɑʒeɪ Magyar-olasz szótár passzív időbeli elhatárolások nincs 0 ratei e risconti passivi bevételek passzív időbeli elhatárolása nincs 0 ratei e risconti passivi dei ricavi költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása nincs 0 ratei e risconti passivi dei costi Hiányzó szó jelzése, hozzáadása

Köszöntjük a megújult oldalon! 2019. június 30-ig korlátlanul használhatja a minden szótárát, összesen 8 nyelven. A szótárak választékát a Szótáraim menüpontban tekintheti meg, ahol keresési szűréseket is beállíthat.

á é í ó ö ú ü ő ű vállalati számvitel - Aktív időbeli elhatárolások vállalati számvitel - Aktív időbeli elhatárolások (hacsak a nemzeti jogszabály nem rendelkezik úgy, hogy ezt a tételt eszközként az E. tétel alatt kell kimutatni). Prepayments and accrued income (unless national law provides that such items are to be shown as assets under E). vállalati számvitel - az Aktív időbeli elhatárolások és a Passzív időbeli elhatárolások megjelenítése. the obligation to present ' Prepayments and accrued income ' and ' Accruals and deferred income '.

en Net current assets/liabilities (taking into account prepayments and accrued income when shown under E and accruals and deferred income when shown under K). hu felhalmozódott kamat és bérleti díj, egyéb felhalmozódott bevétel, aktív időbeli elhatárolások en accrued interest and rent, other accrued income and prepayments hu Aktív időbeli elhatárolások en Accrued income and deferred charges

hu Az aktív időbeli elhatárolásokban bekövetkezett 23 millió EUR-s csökkenés az előfinanszírozások után felszámított alacsonyabb késedelmi kamatnak (23 millió EUR) tulajdonítható (lásd a 3. 4. 2. megjegyzést). en The decrease in accrued income and deferred charges of EUR 23 million is explained by lower accrued interest on pre-financing (EUR 23 million) (see note 3. 2). hu Alább mutatjuk be a költségek aktív időbeli elhatárolásával kapcsolatos megállapításokat. en The findings concerning accrued charges are presented hereafter. hu A pénzügyi eszközöket érintő megjegyzésekben a visszterhes ügyletekből származó követelésekre vonatkozó közzétételek tartalmazzák a visszterhes ügyletekből származó aktív időbeli elhatárolásokat, mivel azok nem lényegesek. en The financial instruments notes disclosures concerning receivables from exchange transactions include accrued income and deferred charges from exchange transactions as they are not material. hu Az aktív időbeli elhatárolások elsősorban az előfinanszírozási összegek után felszámított kamatból állnak.

Passiv időbeli elhatárolás angolul az

 • Szolnok programok 2012.html
 • Passzív időbeli elhatárolás angolul karaoke
 • Passzív időbeli elhatárolás angolul remix
 • Sokat leszek de nem hazak la
 • Fantasztikus fekete rózsa szelet | TopReceptek.hu
 • Öngyilkos osztag online
 • Nincs kiszallas teljes film
 • Mno hu belföld
 • Passzív időbeli elhatárolás angolul magyarul
 • Magyar éremkibocsátó intézet átverés
 • Nemzeti Cégtár » Nemzeti Cégtár - BMT Mérnöki Kft.

hu Különösen azt kell áttekinteni, hogy felmerültek-e a közösségi alapok kedvezményezettjeinél olyan támogatható kiadások, amelyeket ezek még nem jelentettek (költségek aktív időbeli elhatárolása); hogy van-e olyan még be nem érkezett bevétel, amelyért szolgáltatást teljesítettek vagy árut szolgáltattak, vagy amelyre nézve jogi kötelezettség áll fenn (bevételek aktív időbeli elhatárolása), végül hogy melyek azok a kiadások és bevételek, amelyeket az adott évben számoltak el, de későbbi időszakokra vonatkoznak (bevételek és kiadások passzív időbeli elhatárolása). en In particular an assessment has to be made concerning eligible expenses that have been incurred by beneficiaries of Community funds but not yet reported ( accrued charges), revenue not yet received although services have been rendered, goods have been delivered or a legal obligation exists ( accrued revenue), or expenses or revenue recorded in the current year which relate to subsequent periods (deferred charges or revenues).

en Prepayments and accrued income for which an institution is unable to determine the counterparty in accordance with Directive 86/635/EEC, shall be assigned a risk weight of 100%. hu Aktív időbeli elhatárolások és előre fizetett költségek (*1) en Accruals and prepaid expenses (*1) hu Az olyan előtörlesztésekhez és aktív időbeli elhatárolásokhoz, amelyek esetében az intézmény nem képes a 86/635/EGK irányelv szerint meghatározni a partnert, 100%-os kockázati súlyt kell rendelni. hu Az aktív időbeli elhatárolások elsősorban a visszafizetési felszólítások után számolt késedelmi kamatból és az előfinanszírozási összegek után számolt kamatból állnak. en Accrued income and deferred charges mainly include interest relating to late payments of recovery orders and accrued interest on pre-financing amounts. hu Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (pl. az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat). en Prepaid expenditure and accrued interest paid, i. accrued interest purchased with a security hu Forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbözete (figyelembe véve az aktív időbeli elhatárolásokat, amennyiben az E. tétel alatt kimutatásra kerülnek, és a passzív időbeli elhatárolásokat, amennyiben a K. tétel alatt kimutatásra kerülnek).

hu Az " aktív időbeli elhatárolások " és a "passzív időbeli elhatárolások" kiszámítása azonban nagy terhet róhat a mikrogazdálkodó-egységekre. en However, the calculation of prepayments and accrued income and accruals and deferred income can be burdensome for micro-entities. hu Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (3) en Prepaid expenditure and accrued interest paid (3) hu Az, hogy a könyvvizsgáló e támogatásokat nem minősítette aktív időbeli elhatárolásnak, még nem jelenti azt, hogy a vizsgálati időszakot megelőzően kapott összegek a vizsgálati időszak alatt nem járhatnak gazdasági előny átruházásával, különösen akkor, amikor a vállalatok szerinti bontásnál nem szolgáltattak részletesebb adatokat. en The fact that the auditor did not qualify these grants as deferred assets does not mean that amounts received prior to the IP cannot confer a benefit during the IP, especially when no further details other than a breakdown per company was provided. hu Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (azaz az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat).

az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat). Prepaid expenditure and accrued interest paid (i. e. accrued interest purchased with a security vállalati számvitel - Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (pl. Prepaid expenditure and accrued interest paid, i. az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat Prepaid expenditure and accrued interest paid (i. accrued interest purchased with a security vállalati számvitel - Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok, azaz az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat Prepaid expenditure and accrued interest paid, i. accrued interest purchased with a security vállalati számvitel - Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (azaz az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat). accrued interest purchased with a security vállalati számvitel - Bevétel, amely nem a tárgyidőszakban esedékes, de arra vonatkozik Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (azaz az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat Income not due in, but assignable to the reported period.

 1. Afrikai elefánt életkora
 2. Honda civic láncos vagy szíjas
 3. Frei cafe forró csoki di
 4. Soroksári úti tűzeset
 5. Dalszerző pályázat 2010 relatif
Vámpírnaplók 4 évad 4 rész