Thứ Hai, Tháng Bảy 17, 2017

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa

Trang chủ Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa
video

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 20/3/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

Thứ Hai sau Chúa nhật III Mùa Chay, Kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria. "Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của...
video

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 13/3/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Chay năm A. Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.
video

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 6/3/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

Thứ Hai sau Chúa nhật I Mùa Chay năm A - 6/3/2017 Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6,...
video

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 27/2/2017

Thứ Hai sau Chúa nhật VIII Mùa thường niên năm A. "Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy nhận biết công minh của...
video

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 20/2/2016 – Cha Giuse Trần Đình Long

Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên Năm A. Khởi đầu sách Huấn Ca. Mọi sự khôn ngoan đều bởi Thiên Chúa, và luôn luôn đã...
video

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 13/2/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

Thứ Hai sau Chúa nhật VI mùa thường niên năm A Chúa phán cùng Cain rằng: "Abel, em ngươi đâu?" Cain thưa: "Tôi đâu có...
video

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 06/02/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ "Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh".
video

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 29/01/2017 – Cha Giuse Trần Đình Long

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên Năm C Mùng 2 tết, Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.
video

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 22/1/2017 (lễ 2) – Cha Giuse Trần...

Chúa nhật III Thường Niên năm A - 22/1/2017 "Tất cả anh em hãy đồng tâm hợp ý với nhau, và giữa anh em, đừng...