chi ban hat giong 603ca38075ba5
Cầu Nguyện

Chỉ bán hạt giống

Thiên Chúa không thể thay đổi chúng ta, nếu chúng ta không muốn, thì cũng thế, chúng ta không thể tự mình canh tân mà không cần có Thiên Chúa. Ơn gọi luôn luôn đòi hỏi sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người.

Thiên Chúa không thể thay đổi chúng ta, nếu chúng ta không muốn, thì cũng thế, chúng ta không thể tự mình canh tân mà không cần có Thiên Chúa. Ơn gọi luôn luôn đòi hỏi sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người.


Một phụ nữ mơ mình đi vào trong một cửa tiệm và ngạc nhiên thấy Chúa đàng sau quầy tính tiền.

“Chúa bán gì ở đây thế?” bà hỏi.

“Mọi thứ lòng con muốn”, Chúa đáp.

Hầu như không dám tin vào những gì mình nghe, người phụ nữ quyết định yêu cầu những điều tốt đẹp nhất mà một người mong muốn. “Con muốn tâm trí bình thản, tình yêu, hạnh phúc, sự khôn ngoan và giải thoát khỏi sợ hãi”, bà thưa. Rồi suy nghĩ một lúc, bà thêm, “Không chỉ cho con. Mà cho mọi người trên trần gian”.

Chúa cười, “Ta nghĩ con đã làm cho Ta lầm, con yêu quý”, Ngài bảo. “Ở đây chúng ta không bán quả. Chỉ hạt giống thôi”.

Trích từ cuốn: BAY LÊN ĐI!
Nguyên tác: Taking Flight
Tác giả: Anthony de Mello, S.J.
Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh (Gp. Huế)

****

Thiên Chúa không thể thay đổi chúng ta, nếu chúng ta không muốn, thì cũng thế, chúng ta không thể tự mình canh tân mà không cần có Thiên Chúa.

Ơn gọi luôn luôn đòi hỏi sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa trợ giúp để chúng ta thay đổi.

Không phải chỉ trợ giúp bằng những ân sủng tác động trong cỏi thâm sâu tâm hồn chúng ta, mà Ngài còn làm cho các biến cố, kể cả những biến cố tiêu cực, hậu quả của việc xử dụng xấu sự tự do mà Thiên Chúa ban cho con người, (Ngài còn làm cho những biến cố đó) trở nên hữu ích, phục vụ cho điều Ngài chờ đợi chúng ta thi hành.

Những sơ sót, những lỗi phạm của chính chúng ta là những bài học giúp chúng ta nhìn thấy rõ hơn những bổn phận cần làm mà chưa làm, và giúp chúng ta trở thành điều mà Chúa mong ước chúng ta trở thành. Chúng ta học kinh nghiệm từ những sơ sót, những lỗi lầm của mình. Quá khứ của chúng ta là kho tàng tích chứa những lời tiên tri loan báo tương lai.

Related posts

Thiên Chúa là niềm hi vọng của chúng ta

layChuaconday

Biết rồi, vẫn phải nói

layChuaconday

Những viên ngọc giả

layChuaconday

Để lại Bình luận