chi co thien chua 603c9dcb23420
Cầu Nguyện

Chỉ có Thiên Chúa

Chỉ có Thiên Chúa là Ðấng tự hữu. Nhưng Ngài muốn nhờ vào bạn

Chỉ có Thiên Chúa làm được những điều dường như không thể được, Nhưng bạn có thể làm những điều có thể được;

  • 1- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Tin

Nhưng bạn có thể là chứng nhân của đức Tin

  • 2- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Cậy

Nhưng bạn có thể mang tin tưởng đến cho tha nhân

  • 3- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Ái

Nhưng bạn có thể chỉ cho người khác biết bạn phải yêu thế nào.

  • 4- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban bình An

Nhưng bạn có thể gieo rắc sự hiệp nhất

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN

  • 5- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban sức mạnh

Nhưng bạn có thể ở bên cạnh để nâng đỡ người thất vọng.

  • 6- Chỉ có Thiên Chúa là đường đi

Nhưng bạn có thể chỉ con đường ấy cho anh chị em

  • 7- Chỉ có Thiên Chúa là ánh sáng

Nhưng bạn có thể làm ánh sáng đó toả rạng trước mặt tha nhân

  • 8- Chỉ có Thiên Chúa là sự sống

Nhưng bạn có thể truyền cho người khác ý chí muốn sống.

  • 9- Chỉ có Thiên Chúa làm được những điều dường như không thể được,

Nhưng bạn có thể làm những điều có thể được;

  • 10- Chỉ có Thiên Chúa là Ðấng tự hữu

Nhưng Ngài muốn nhờ vào bạn

Tác giả: Khuyết Danh

Bài thú vị khác :
Để Chúa nhào nặn
Tình mẹ
Giá mà
Nếu…
Biến gánh nặng thành cơ may

Related posts

Vòng tròn có Chúa

layChuaconday

Sự cộng tác của con người

layChuaconday

Cuộc sống khi vắng Chúa

layChuaconday

Để lại Bình luận