dim tre em xuong song 603ca454ae239
Cầu Nguyện

Dìm trẻ em xuống sống

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, vì muốn cho chúng ta trở nên tốt hơn, nên Thiên Chúa đã đem chúng ta “xuống sông”, …

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, vì muốn cho chúng ta trở nên tốt hơn, nên Thiên Chúa đã đem chúng ta “xuống sông”


Có người từ bên kia sông đi qua, nhìn thấy một người đang ẵm một em bé đi về phía con sông, đứa nhỏ khóc thét lên.

Người bộ hành hỏi ông ta nguyên nhân, ông ta đáp: “Đừng lo, bố của nó bơi rất giỏi”
( Lữ thị xuân thu )

Suy tư:

  • Vì muốn con mình biết bơi lội, nên ông bố đem nó xuống sông cùng tắm với ông, dĩ nhiên là đứa bé rất sợ và khóc thét lên.

  • Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, vì muốn cho chúng ta trở nên tốt hơn, nên Thiên Chúa đã đem chúng ta “xuống sông”, tức là Ngài để cho chúng ta gặp nhiều thử thách, và trong thử thách này, chúng ta càng trưởng thành hơn.

  • Có những lúc chúng ta sợ hãi, như em bé bị ẵm đi xuống sông tắm, chúng ta lo sợ vì thử thách quá nặng mà mình thì yếu đuối, nhưng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta, như lời Ngài đã nói với thánh Phao-lô: “Ơn ta đủ cho ngươi.”

  • Ơn của Chúa sẽ đủ cho chúng ta, nếu chúng ta biết luôn cầu nguyện, nếu chúng ta biết phó thác cuộc sống của mình trong sự quang phòng của Thiên Chúa.

  • Ơn của Chúa thì rất nhiều, nhưng tôi có đón nhận ơn ấy như đón nhận một thần lực làm cho tôi được sống đời đời không ?


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư .

Related posts

Ý nghĩa cuộc sống

layChuaconday

Con đường tám mối (lễ các thánh Nam Nữ)

layChuaconday

Chúa sai các tông đồ đi từng hai

layChuaconday

Để lại Bình luận