duc khiem nhuong 603bad5118ce4
Suy Gẫm

Đức khiêm nhường

Nếu chúng ta biết khiêm tốn,
Thiên Chúa sẽ sử dụng chúng ta để mang lại vinh quang cho Người.

Nếu chúng ta biết khiêm tốn, Thiên Chúa sẽ sử dụng chúng ta để mang lại vinh quang cho Người.


Con người có thể giả vờ yêu đương giả vờ tin tưởng, giả vờ hy vọng và giả vờ có được tất cả các đức tính khác, nhưng rất khó giả vờ khiêm nhường.

Chẳng bao lâu, bạn sẽ phát hiện ra sự khiêm nhường giả tạo. Người ta kể lại một câu chuyện ngụ ngôn Ả rập:

Khi cỏ dại và lúa mì mọc lên, chúng đều chứng tỏ mình được Thiên Chúa chúc lành.

Lúa mì uốn cong thân cây xuống, và khi càng trổ sinh nhiều bông hat bao nhiêu, thì thân cây càng uống cong xuống bấy nhiêu.

Còn cỏ dại thì cứ vươn đầu lên, cao vượt trên lúa mì, nhưng chúng chỉ mang lại toàn những mầm mống xấu xa.

Nếu chúng ta biết khiêm tốn, Thiên Chúa sẽ sử dụng chúng ta để mang lại vinh quang cho Người.

Sưu tầm.
+ Câu truyện viên ngọc trai
+ Mười điều Thiên Chúa không hỏi vào ngày ấy

Related posts

Tặng phẩm Chúa mong đợi

layChuaconday

Xin tha tội con

layChuaconday

Số phận của những kẻ Chúa chọn

layChuaconday

Để lại Bình luận