Bài học từ cuộc sống

Hãy cẩn thận

Những hành động hôm nay là tương lai của Bạn ngày mai. Hãy cẩn thận nhé 🙂

Những hành động hôm nay là tương lai của Bạn ngày mai. Hãy cẩn thận nhé 🙂

  • Hãy suy tư cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói.
  • Hãy ăn nói cẩn thận vì lời nói sẽ biến thành hành động.
  • Hãy hành xử cẩn thận vì hành động sẽ biến thành thói quen.
  • Hãy cẩn thận trong thói quen vì chúng hình thành nhân cách.
  • Hãy cẩn trọng trong nhân cách vì chúng hình thành số mệnh.
  • Và số mệnh của bạn sẽ là cuộc đời của bạn.

+
Khuyết danh.

+ Đơn giản và phức tạp
+ Những câu châm ngôn hay về cuộc sống

Related posts

Nguyên tắc ‘3L’ cho cuộc sống hạnh phúc

layChuaconday

Khi cơn lũ đi qua

layChuaconday

Tình thương vô điều kiện

layChuaconday

Leave a Comment