loi chua dap cho moi lo lang ban khoan cua long ban 603ca78f093c3
Cầu Nguyện

Lời Chúa đáp cho mọi lo lắng băn khoăn của lòng bạn

Bạn nói : “ Điều đó là không thể ” Chúa đáp : “ MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ ” ( Lc 18,27)

• Bạn nói : “ Điều đó là không thể ”
Chúa đáp : “ MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ ” ( Lc 18,27)


• Bạn nói : “ Con đã quá mệt mỏi”
Chúa đáp : “ TA CHO CON ĐƯỢC YÊN NGHỉ ” ( Mt 11, 28 – 30 )

• Bạn nói : “ Chẳng có ai thực sự yêu tôi ”
Chúa đáp : “ TA YÊU CON ” ( Ga 3, 16 và 13,34 )

• Bạn nói : “ Con không thể tiếp tục được ”
Chúa đáp : “ ƠN TA ĐỦ CHO CON ” ( 2 Crê 12, 9) và Tv ( 91,15)

• Bạn nói : “ Con không hiểu phải làm thế nào ”
Chúa đáp : “ TA SẼ DẪN DẮT CÁC NẺO ĐƯỜNG CỦA CON ” ( Châm ngôn 3, 5 –ê 6)

• Bạn nói : “ Con không làm nổi ”
Chúa đáp : “ TA LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ ” ( Pl 4,13)

• Bạn nói : “ Con chẳng có khả năng ”
Chúa đáp : “ TA CÓ KHẢ NĂNG ” ( 2 Cr 9,8 )

• Bạn nói : “ Sẽ chẳng có ích gì đâu ”
Chúa đáp : “ MỌI SỰ HIỆP LẠI LÀ CÓ ÍCH ” ( Rm, 8, 28 )

• Bạn nói : “ Con không thể tha thứ cho mình con ”
Chúa đáp : “ TA THA THỨ CHO CON ” ( 1 Ga 1, 9) ( Rm 8, 1)

• Bạn nói : “ Con không thể điều hành được công việc ”
Chúa đáp : “ TA SẼ ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA CON ” ( Pl 4, 19)

• Bạn nói : “ Con sợ lắm ”
Chúa đáp : “ TA CHẲNG CHO CON MỘT TINH THẦN NHÚT NHÁT ” ( 2 Tm1, 7 )

• Bạn nói : “ Con cảm thấy bất an ”
Chúa đáp : “ TA BAN BÌNH AN CHO CON ” ( Ga 14, 27)

• Bạn nói : “ Con bao giờ cũng lo lắng và thất bại ”
Chúa đáp : “ HÃY TRÚT BỎ MỌI LO LẮNG CHO TA ” ( 1 Pr 5, 7)

• Bạn nói : “ Con không đủ đức tin ”
Chúa đáp : “ TA ĐÃ BAN CHO MỖI NGƯỜI MỘT LƯỢNG ĐỨC TIN ” ( Rm 12, 3)

• Bạn nói : “ Con không đủ khôn ngoan ”
Chúa đáp : “ TA ĐÃ BAN CHO CON SỰ KHÔN NGOAN ” ( 1 Cr 1, 30 )

• Bạn nói : “ Con cảm thấy cô đơn ”
Chúa đáp : “ TA CHẲNG LÌA CON, CHẲNG HỀ BỎ CON ” ( Dt 13, 5)

• Bạn nói : “ Sao cuộc đời con tăm tối quá !
Chúa đáp : “ TA LÀ ÁNH SÁNG THẬT , ÁNH SÁNG ĐẾN THẾ GIAN VÀ CHIẾU SOI MỌI NGƯỜI ( Ga 1, 9)

• Bạn nói : “ Con là kẻ bất tài ,vô dụng ”
Chúa đáp : “ TRƯỚC MẮT TA, CON THẬT QUÝ GIÁ VỐN ĐƯỢC TA TRÂN TRỌNG VÀ MẾN THƯƠNG ” ( Is 43, 4)

( St theo Cathe Francis.)
Sưu tầm của bạn: Cecilialmr Nguyen đăng trên Phút Cầu Nguyện

Related posts

Con voi và con chuột

layChuaconday

Mất để được

layChuaconday

Tại sao cần cầu nguyện?

layChuaconday

Để lại Bình luận