A koronav�rus-j�rv�ny miatt kialakult rendk�v�li helyzet ellen�re folytatjuk a temet�k felm�r�s�t an�lk�l, hogy ak�r magunkat, ak�r m�sokat vesz�lyeztetn�nk. Hogyan? A temet�k felm�r�s�nek adminisztrat�v el�k�sz�t�s�t (�raj�nlat, szerz�d�s) valamint a felm�r�ssel kapcsolatos k�rd�seket (parcell�k kialak�t�sa, sorok �s s�rok sz�moz�si rendje) e-mailben �s telefonon egyeztetj�k. Ez nagyr�szt eddig is �gy t�rt�nt. A helysz�ni munk�latok sor�n ker�lj�k a kontaktust a temet� l�togat�ival. A szoftver kezel�s�nek a betan�t�sa telefonon kereszt�l egy speci�lis szoftver (TeamViewer) seg�ts�g�vel ugyan�gy megoldhat�, mint szem�lyesen. R�ad�sul ez ak�r az oktat�sban r�sztvev� szem�ly saj�t sz�m�t�g�p�n is megoldhat�, �gy az otthon�t sem kell elhagynia. A k�sz szoftvert - ahogy eddig is - DVD-n k�ldj�k, vagy felt�ltj�k a szerver�nkre Mi�rt minket b�zzanak meg a temet� felm�r�s�vel? Az Orsz�gban mi t�rk�pezt�k �s m�rt�k fel a legt�bb temet� t, valamint mienk a hazai piacon legn�pszer�bb nyilv�ntart� szoftver!

Online könyv

  1. Online könyv
  2. Temető nyilvántartó könyv magyarul
  3. Temet� nyilv�ntart�s
  4. Út Franciaországba (Magyar labdarúgó-válogatott) - indavideo.hu
  5. Alexandra könyv

Könyv letöltés

Adatszinkroniz�l� modul Amely lehet�v� teszi a t�bb g�pen t�rt�n� futtat�st az adatb�zisok �sszef�s�l�s�vel. Elektronikus Nyilv�ntart�- �s s�rbolt k�nyv A T�rk�p Modul a Temet� Nyilv�ntart�s programnak egy kieg�sz�t� eleme, amelynek megv�s�rl�s�t akkor javasoljuk, ha a temet� �zemeltet�j�nek rendelkez�s�re �ll a temet� t�rk�p�nek digit�lis v�ltozata, vagy a k�zelj�v�ben tervezi a felt�rk�peztet�s�t. (A k�zelm�ltban k�sz�tett t�rk�pek eset�ben val�sz�n�, hogy a t�rk�p k�sz�t�je rendelkez�sre tudja bocs�tani a digit�lis v�ltozatot is. ) A T�rk�p Modul lehet�s�get ny�jt arra, hogy a s�rhely adatlapj�r�l a t�rk�pre (vagy ford�tva) ugorva a s�rhely pontos hely�t a t�rk�pen is megtekinthess�k. Az elk�sz�tett t�rk�pet a felhaszn�l� ut�lag is tudja m�dos�tani. A be�p�tett eszk�z�k seg�ts�g�vel �j s�reml�keket, �p�leteket, n�v�nyzetet stb. lehet felvinni, vagy t�r�lni. Lehet�s�g van tov�bb� a t�rk�pen l�v� objektumok elmozd�t�s, vagy v�letlen t�rl�s elleni v�delm�re is. A t�rk�p elk�sz�t�s�nek m�djai: Megb�znak minket az elk�sz�t�s�vel T�rk�p�sz �ltal k�sz�tett hagyom�nyos geod�ziai felm�r�s Kisebb, szab�lyos alaprajz� temet�k eset�ben a be�p�tett rajzeszk�z�k seg�ts�g�vel a szoftverben is el lehet k�sz�teni egy sematikus t�rk�pet.

  1. Károli gáspár református egyetem mentálhigiéné szak magyarul
  2. Micimackó teljes mese
  3. Váci mihály gimnázium encs
  4. Zenés éttermek budapest hotel
General press kiadó