on ta du cho con 603ca31b98be7
Cầu Nguyện

Ơn Ta đủ cho con

“Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” – 2 Cr 12, 9

“Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” – (2Cr 12,9).


Thiên Chúa luôn ban cho ta đầy đủ ơn Ngài :

* Khi gánh đời ta nặng hơn, Ngài ban thêm ơn

* Khi công việc ta cực nhọc hơn, Ngài ban thêm sức

* Khi Ngài gởi khổ sầu, Ngài cũng gia tăng lòng thương xót

* Khi Ngài gởi đến thử thách, Ngài cũng gởi đến bình an

* Lúc ta cảm thấy sức mình hầu như cạn kiệt thì đấy là lúc ơn Chúa thực sự tràn đầy.

Sưu tầm.

Related posts

Phục vụ

layChuaconday

Lòng bao dung của Thiên Chúa

layChuaconday

Giá trị và nét đẹp của cuộc sống

layChuaconday

Để lại Bình luận