De az sem véltelen, hogy az elektronikus ügyintézést legelőször adóügyekben vezették be. - Ha tehát vannak világosan meghatározott célok, akkor a közigazgatásban is hatékonyabbá tehető az apparátus - húzta alá Lencse Zoltán.

E közigazgatás az ügyfélszolgálatban city

Az új szabályozás alapján akár telefonon, akár interneten (és természetesen személyesen, a kormányablakokban is) érdemi "egyablakos" ügyintézési lehetőségre lesz lehetőség. Egyes kormányablak-funkciókat a hatóságok mellett közigazgatáson kívüli szervezetek is elláthatnak (például akár egyes postahivatalok), így a személyes ügyindítás lehetősége a kormányzat reményei közelebb vihető az ezt igénylő állampolgárokhoz. Nagy változások ■ – A közigazgatási ügyfélszolgálatok terén a következő években hasonló átalakításokra kell felkészülni, mint amelyek a versenyszférában az elmúlt években lezajlottak – hangsúlyozta Lencse Zoltán, az üzleti és informatikai tanácsadással foglalkozó Stratis közigazgatási tanácsadásért felelős igazgatójától. Így például az Egyesült Államokban az Obama-kormányzat idén tavasszal hozott egy ügyfélkezeléssel kapcsolatos rendeletet, amelyben megfogalmazták az elvárásokat a szervezetek felé. A megvalósítási terv egyik leglényegesebb kitétele, hogy az átalakítások az ügyfelek részére teljesen áttekinthető működést kell, hogy eredményezzenek az ügyfélkezelés szempontjából.

a környezetvédelmi célok eredményesebb érvényesülését. Az e-közigazgatás támogatja a gazdasági célok elérését: a költségek csökkentésével (mind a közigazgatás, mind az állampolgárok és vállalkozások oldalán), illetve a hatékonyság növelésével egyértelműen hozzájárul a gazdasági eredményesség növekedéséhez, egyúttal növeli a transzparenciát és a kormányzattal szembeni állampolgári bizalmat, továbbá hozzájárul a korrupció visszaszorításához. A közcélú adatok könnyebb elérhetővé tételével javítja a gazdasági szereplők információhoz jutási lehetőségeit, ami az információs korban minden szereplőnek elemi érdeke. Az e-közigazgatásnak nagy szerepe van a reformfolyamatokban: ma már elképzelhetetlen olyan sikeres, az állami működés felülvizsgálatát, megújítását célzó közigazgatási reform, amelyben ne kapna kiemelt szerepet a közigazgatás belső folyamatainak és külső (lakossági, vállalkozói) szolgáltatásainak elektronizálása. Az e-közigazgatás hozzájárul az állampolgárok és az állam kapcsolatának erősítéséhez: a jó kormányzás egyik fundamentuma az állampolgárok és a kormányzat közötti jó bizalmi viszony.

  • Lehet-e hatékony a közigazgatási ügyfélszolgálat? - Bitport – Informatika az üzlet nyelvén
  • E közigazgatás az ügyfélszolgálatban schedule
  • E topaz az
  • E közigazgatás az ügyfélszolgálatban road
  • E közigazgatás az ügyfélszolgálatban sports
  • Lehet ezt másképpen is csinálni – a finn oktatási rendszer a legjobb?! - kidsnews.hu-a gondolkodó tizenévesek magazinja

A képzésekkel és munkahelyekkel kapcsolatos információk egyszerű elérhetősége gyorsabb és nagyobb elhelyezkedési esélyeket biztosít az érintettek számára, és javítja a vállalkozások munkaerő-keresésének hatékonyságát. A közszféra információinak és adatainak elérhetővé tétele javítja a vállalkozások tájékozódását, és új vállalkozási tevékenységeknek nyit szabad utat. Az e-közigazgatás növeli a hatékonyságot: az infokommunikációs technológiák segítik a közszféra adatainak hatékonyabb feldolgozását, az internet alapú alkalmazások olcsóbbá teszik az adatgyűjtést és továbbítást, valamint az információk biztosítását a közszféra ügyfelei számára. Szignifikáns megtakarítások származnak az adatok kormányon belüli, illetve az önkormányzatok és a központi közigazgatás közötti megosztásából. Az e-közigazgatás javítja a szolgáltatások minőségét: a legtöbb ország közszolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseinek fókuszában az ügyfélközpontú szemlélet áll: a sikeres szolgáltatások mindig figyelembe veszik a felhasználók elvárásait.

Egy jól működő elektronikus közigazgatás mellett az ügyfeleknek nem kell ismerniük a közigazgatás felépítését vagy a kormányzati struktúrát ahhoz, hogy pillanatnyi élethelyzetükkel kapcsolatos hivatalos ügyeiket akár otthonról, akár egy ügyfélszolgálat (pl. Kormányablakok) segítségével egyszerűen el tudják intézni. A felhasználóknak nem kell tudniuk, hogy a közigazgatási rendszerben az általuk feltöltött igényléseket, információkat hol és hogyan dolgozzák fel – amiben viszont biztosnak kell lenniük, az az, hogy adataik mindig biztonságban vannak, és csak a rendelkezésük szerinti célra használják fel azokat. Az e-közigazgatás ez utóbbira is garanciát tud nyújtani, hiszen az ügyfél akár arról is rendelkezhet, hogy a különböző típusú ügyintézések esetében eltérően kezeljék az adatait, továbbá információt kaphat arról, hogy adatait ki és milyen célra használta. Az e-közigazgatás segíti a szakpolitikai célok hatékonyabb elérését: az információk elektronikus megosztása növeli az olyan közpolitikai programok (például oktatási, felnőttképzési) programok hatékonyságát, amelyekben nagyszámú felhasználó elérésére van szükség; az egészségügyben az infokommunikációs eszközök használata hatékonyan segítheti a megelőzési programokat, a diagnosztikai tevékenységet és betegellátást, a központi és a helyi önkormányzatok közötti információcsere pedig segítheti pl.

E közigazgatás az ügyfélszolgálatban association

Jó és rossz példák ■ A magyar közigazgatás átalakításának terve, és ennek keretében az "ügyfélbarát" ügyfélszolgálatok kialakítása az idén elfogadott Magyary Program alapvető eleme. Ezzel együtt sokáig nem volt világos, hogy mikor jelenik meg a Ket. módosítása, így az elmúlt időszakban nem sok előremozdulás történt az egységes ügyfélszolgálatok kialakítása terén. Ez a tanácsadó szerint nem is feltétlenül baj, mivel előbb mindenképpen azt kellett eldönteni, hogy milyen folyamatokat alakítanak át; a kormányhivatalok, illetve a járási hivatalok létrehozása ugyanis az elmúlt 20 év legnagyobb átalakítását jelenti a magyar közigazgatásban. A közigazgatásban egyébként mind jó, mind rossz példák találhatók arra, hogy miként lehet az ügyfélszolgálatokat kialakítani. Az ügyfélszolgálat szempontjából Lencse Zoltán szerint például "gyöngyszem" a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), amelynek régóta foglalkozik többek között okmánykiadással. Itt a leginkább csak a versenyszférában működő proaktív ügyfélkezelésre is láthatunk példát, a hivatal hívássoroló, ügyfélsoroló rendszereket is alkalmaz, de például az útlevelek lejárta előtt értesítést is küldenek az ügyfeleknek.

Jelentős különbséget jelent ugyanakkor, hogy a versenyszférában a hasonló számú ügyet nagyságrendileg kevesebb, mintegy félezer munkatárs szolgálja ki - mutatott rá egy éles különbségre a Stratis tanácsadója. Az ügyfélszolgálatoknak egyébként az örök problémája az, hogy magas minőségű ügyfélszolgálatot csinálni nagyon drága, illetve támogató eszköz igényes, így a szolgáltatók 2012-ig jellemzően nem is ezt a szintet lőtték be, hanem a szükséges minimumot, ahol még nem okozott versenyhátrányt a gyengébb minőségű szolgáltatás - a közigazgatásban értelemszerűen nehezebb meghúzni ezt a határt. További dilemmát jelent, hogy bizonyos szint alatt már nem hatékony fenntartani a személyes csatornákat. Ugyanakkor a közigazgatásban járási szinten is létrehozzák a személyes ügyfélszolgálatokat, amire a viszonylag alacsony internet penetráció miatt a jövőben is szükség lesz. Vannak ugyanakkor olyan szolgáltatások, amelyek esetében kézzel foghatók az egységes ügyfélszolgálat előnyei, mégha ennek nem is mindig örülünk - tipikus példa a traffipax felvételek központi feldolgozása, amely jelentős hatékonyságjavulással és bevételnövekedéssel járt az állam számára.

Reklámtábla készítés kecskemét