thien chua nhan nai chiu dung 603bac8206e17
Suy Gẫm

Thiên Chúa nhẫn nại chịu đựng

Thiên Chúa luôn nhẫn nại chịu đựng và rộng lượng tha thứ cho ta, vì thế ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm đến ta.

Có lần ông Áp-bra-ham thấy một người hành khất đói khát, ông liền đưa vào lều và dọn cho người ấy một bữa ăn thịnh soạn. Trước khi ăn, ông Áp-bra-ham đề nghị đọc kinh để tạ ơn Chúa và Xin Ngài làm phép của ăn.

Người hành khất thay vì đọc kinh tạ ơn Chúa, lại nguyền rủa Chúa không tiếc lời, vì ông cho rằng, Chúa đã đố xử bất công: người thì Chúa cho dư thừa, đổ đi không hết; người khác thì thì Chúa lại bắt chịu cảnh đói rách cùng cực.


Nổi giận trước thái độ và hành động phạm thượng của người hành khất, ông Áp-bra-ham liền đuổi người ấy đi và không cho ăn nữa.

  • Tối hôm ấy, khi ông Áp-bra-ham cầu nguyện, Chúa phán với ông:

Hôm nay ngươi thực nhẫn tâm, vì đã không cho người hành khất đói khát một bữa ăn thanh đạm.
Lạy Chúa, con không thể chịu đựng được trước thái độ và những lời phạm thượng của người ấy vì ông ta đã nguyền rủa Chúa là đấng nhân từ và tốt lành vô cùng !
Người hành khất ấy đã chửi bới lăng mạ Ta suốt hơn 50 năm nay, mà Ta vẫn chịu dựng và ngày nào Ta cũng cho nó ăn. Còn ngươi, ngươi lại không thể chịu đựng và cho nó ăn một bữa cơm thanh đạm sao ?

Thiên Chúa luôn nhẫn nại chịu đựng và rộng lượng tha thứ cho ta, vì thế ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm đến ta, hầu được trở nên con cái của Cha chúng ta, Đáng ngự trên trời, “vì Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính “ (Mt 5,45)

Trích từ: Truyện hay ý đẹp
Lm.Dominic Nguyễn Phúc Thuần,SSS

+ Không quá muộn để nên thánh
+ Lời hứa tuyệt diệu

Related posts

Ai dựng lên Ma Quỷ

layChuaconday

Lời kinh trẻ thơ

layChuaconday

Vượt qua thử thách

layChuaconday

Để lại Bình luận